Aktualności

image_pdfimage_print

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Świebodzinie, w ramach zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, w celu udzielenia zamówienia na wykonanie zadania p.n. „Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego NMP z kościoła św. Michała Archanioła w Świebodzinie” – dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków/ Polski Ład, na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Świebodzin, zaprasza do składania formularzy ofertowych w trybie opisanym w załączonych dokumentach:

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego NMP z kościoła św. Michała Archanioła w Świebodzinie

Zapytanie ofertowe – plik do pobrania

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – obmiar pracy – plik do pobrania

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy – plik do pobrania

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – projekt umowy – plik do pobrania

Stan zachowania – program prac – plik do pobrania

Pozwolenie na prowadzenie badań i prac konserwatorskich – plik do pobrania

image_pdfimage_print
  1.  Rządowy Program Odbudowy Zabytków RPOZ/2022/5012/PolskiLad
  2. Nazwa inwestycji: Prace zabezpieczające i ratujące konstrukcję ścian i więźby dachowej nawy północnej kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie.
  3. Całkowita wartość zadania: 460.417,41  PLN
  4. Kwota Promesy: 450.800,00 PLN (dofinansowanie)
  5. Data: styczeń 2024 r.
  6. Opis inwestycji:

Prace renowacyjne zabezpieczające i ratujące konstrukcję ścian i więźby dachowej nawy północnej w celu poprawy stanu technicznego i utrwalenia substancji zabytkowej wykonane zostaną w budynku kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie – Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła, ul. Szpitalna 2 w Świebodzinie, 66-200.

Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Świebodzinie to zabytkowy XV-to wieczny kościół parafialny wpisany przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków pod nr 257. Tytuł prawny: własność Kw ZG1S/00001382/7. Planowane prace obejmują m.in.: zabezpieczenie konstrukcji nawy północnej kościoła z uwagi na występowanie pęknięć w obszarze ścian i sklepień oraz deformacji konstrukcji. Zakres planowanych prac budowlanych i konserwatorskich obejmuje m.in. naprawę i wzmocnienie ścian i sklepień poprzez wprowadzenie wzmacniającego układu o konstrukcji stalowej, powierzchniowego wzmocnienia przy użyciu systemu na bazie siatek wzmacniających, przeszycia i iniekcję pęknięć oraz lokalne przemurowanie muru. Charakter prac będzie wymagał przeprowadzenia również prac towarzyszących o charakterze tymczasowych podpór i rusztowań.

image_pdfimage_print

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Świebodzinie, w ramach zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, w celu udzielenia zamówienia na roboty budowlane p.n. „Prace zabezpieczające i ratujące konstrukcję ścian i więźby dachowej nawy północnej kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie” – dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków/ Polski Ład, na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Powiat Świebodziński, zaprasza do składania formularzy ofertowych w trybie opisanym w załączonych dokumentach:

Zapytanie ofertowe nr 1

 

Zapytanie ofertowe nr 1 – plik do pobrania

Załączniki do Zapytania ofertowego nr 1:
1. Formularz oferty – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1
2. Wykaz robót budowlanych w obiekcie kubaturowym zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1
3. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 1
4. Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych zgodnie z RODO – Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 1
5. Projekt umowy – Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 1
6. Projekt zamienny: projekt techniczny – Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego nr 1; projekt architektoniczno-budowlany – Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego nr 1
7. Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego nr 1
8. Decyzja Starostwa Powiatowego – Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego nr 1
9. Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego nr 1

29 listopada 2023 0 Czytaj całość...